ဒီေမးခြန္းဟာ သတုလႅပကာယိကာနတ္သားေတြ အခ်င္းခ်င္းတုိင္ပင္ၿပီး ျမတ္စြာဘုရားကုိ ေမးေလွ်ာက္ထား ခဲ့တဲ ေမးခြန္းပါ။ 
              ေလာကမွာ႐ိွၾကတဲ့ လူတုိင္းလုိလုိ ဆင္းရဲ ခ်မ္းသာမေ႐ြး အလွဴဒါနကုိ ျပဳလုပ္ဖူးၾကသူ မ်ားပါတယ္။ နည္းတာ မ်ားတာပဲ ကြာျခားၾကပါလိမ့္မယ္ အလွဴဒါနကုိ ျပဳလုပ္ဖူးၾကပါတယ္။ ဘာသာ၀င္ တုိင္းလည္း ကုိယ့္ယုံၾကည္ခ်က္ ခံယူခ်က္အတုိင္း အလွဴဒါနျပဳလုပ္ေလ့႐ိွၾကပါတယ္။ မိမိျပဳလုပ္တဲ့ အလွဴဒါနနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ မြန္ျမတ္တဲ့ အလွဴဒါနျဖစ္ဖုိ႔ သူေတာ္ေကာင္းေတြ လုိလားတဲ့ အလွဴဒါနမ်ိဳးျဖစ္ဖုိ႔ပဲ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဘယ္လုိအလွဴမ်ိဳးကုိ ျပဳလုပ္လုိ႔႐ိွရင္ ပုိၿပီးမြန္ျမတ္မလဲ၊ ဘယ္လုိအလွဴ ဒါနမ်ိဳးဟာ အေကာင္းဆုံးလဲ၊ အသာလြန္ဆုံးလဲဆုိတာကုိ သိနားလည္ၿပီး ျပဳလုပ္ၾကမယ္ဆုိရင္ျဖင့္ အဲဒီအလွဴဟာ အေကာင္းဆုံးအလွဴပါပဲ။
          အလွဴဒါန ျပဳၾကသူမ်ားတြင္ နတ္ သိၾကားေတြလည္း ပါ၀င္ၿပီး ျပဳလုပ္ေလ့႐ိွေၾကာင္းကုိ ဘုရား ေဟာ ေဒသနာေတာ္ေတြ ၾကည္႐ႈျခင္း ေလ့လာျခင္းအားျဖင့္ သိ႐ိွၾကရပါတယ္၊ ဘုရားေဟာေဒသနာမ်ား စြာထဲမွ နတ္မ်ား အလွဴဒါန ျပဳလုပ္ၾကရာတြင္ ဘယ္လုိအလွဴဒါနမ်ိဳးကုိ ျပဳလုပ္ရင္ အေကာင္းဆုံး အလွဴျဖစ္မလဲ၊ အမြန္ျမတ္ဆုံးအလွဴဒါန ျဖစ္မလဲဟု ေတြးေတာစဥ္းစာရင္း နတ္သားေျခာက္ဦးတုိ႔ အခ်င္းခ်င္း တုိင္ပင္ျဖစ္ခဲ့ၾကေၾကာင္းကုိ သာဓုသုတၱန္မွာ ျမတ္စြာဘုရား မိန္႔ဆုိထားပါတယ္။ အခ်င္းခ်င္း တုိင္ပင္ၾက ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေသာ္လည္း  တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး မတူညီၾကဘဲ အျမင္အမ်ိဳးမ်ိဳး ကြဲျပားေနၾကပါတယ္တဲ့။

နတ္သားေျခာက္ဦးတုိ႔ရဲ့ အလွဴဒါန ျပဳလုပ္ပုံ အျမင္မ်ား

          ပထမ နတ္သားတစ္ဦးက အလွဴဒါန ျပဳလုပ္တဲ့အခါမွာ ျပည့္ျပည့္စုံစုံ ေပါေပါမ်ားမ်ားနဲ႔ ေပးကမ္း လွဴဒါန္းတဲ့ အလွဴဒါနဟာ အေကာင္းဆုံးပဲ၊ အမြန္ျမတ္ဆုံးပဲလုိ႔ သူအေနနဲ႔ ျမင္ပါတယ္တဲ့။ မျပည့္မစုံ မေလာက္ မင ခ်ိဳ႕ခ်ိဳ႕တဲ့တဲ့နဲ႔ အလွဴကုိ ျပဳလုပ္ခ်င္ပုံ မရပါဘူး၊ ဧည့္ပရိသတ္အားလုံးကုိ လုိေလးေသးမ႐ိွ လွဴဒါန္းခ်င္တဲ့ ဆႏၵ႐ိွပါတယ္။ အဲဒီလုိ လွဴဒါန္းလုိက္ရတာကုိပဲ သူ႔အေနနဲ႔ အေကာင္းဆုံးအလွဴလုိ႔ ယူဆေၾကာင္း ေျပာဆုိပါတယ္။

          ဒုတိယ နတ္သားတစ္ဦးက အလွဴဒါန ျပဳလုပ္တဲ့အခါမွာ မိမိတတ္ႏိုင္သေလာက္ လွဴဒါန္းၾကမယ္ဆုိ ရင္လည္း ဒါဟာ အေကာင္းဆုံးေသာ အလွဴပါပဲ လုိ႔ သူအေနနဲ႔ အျမင္႐ိွေၾကာင္း ေျပာဆုိပါတယ္။ အနည္းငယ္ေသာ ပစၥည္းဥစၥာပင္ျဖစ္ပါေစ ကုိယ္ႏိုင္သေလာက္၊ ကုိယ့္အင္အားနဲ႔ တတ္ႏိုင္သေလာက္ လွဴဒါန္းမယ္ဆုိရင္လည္း ေကာင္းတာပါပဲလုိ႔ျမင္ပါတယ္တဲ့။ ႐ိွတာကအနည္းငယ္နဲ႔ မႏုိင္၀န္ထမ္းမိလုိ႔ စိတ္ေသာကျဖစ္ရတာမ်ိဳးမျဖစ္ခ်င္တဲ့ သေဘာပါ။ ဘယ္ေလာက္ပဲလွဴလုိက္ရ လွဴလုိက္ရ လွဴၿပီးေနာက္မွာ ေသာကမမ်ားဘဲ စာဂတရားေတြပြားမ်ားေနဖုိ႔ ႏွစ္သက္ေနဖုိ႔ အဓိကပဲလုိ႔ ဆုိလုိခ်င္တဲ့သေဘာပါ။ ဒါေၾကာင့္ လဲ သူ႔ရဲ့ အျမင္က အနည္းငယ္ေသာ အလွဴဟာလည္း စိတ္ထားတတ္သူအဖုိ႔ အေကာင္းဆုံးေသာအလွဴ၊ အမြန္ျမတ္ဆုံးေသာ အလွဴဒါနပါပဲလုိ႔ သူ႔ရဲ့ အျမင္ကုိ တင္ျပေျပာဆုိခဲ့တာပါ။

          တတိယ နတ္သားတစ္ဦးက အလွဴဒါန ျပဳလုပ္တဲ့အခါမွာ ရတနာသုံးတန္ ကံ ကံ၏ အက်ိဳးကုိ ယုံၾကည္ၿပီး လွဴဒါန္းတဲ့ အလွဴဒါနဟာ အေကာင္းဆုံးပဲလုိ႔ တင္ျပလာပါတယ္။ သူ႔ရဲ့အျမင္က အလွဴဒါန တစ္ခုျပဳလုပ္ေတာ့မယ္ဆုိရင္ သဒၶါတရားအရင္းခံၿပီး ျပဳလုပ္လွဴဒါန္းမွ အလွဴဒါနဟာ ပုိၿပီးအက်ိဳးမ်ားမယ္၊ ပုိၿပီးေတာ့ စိတ္ထားေတြ စင္ၾကယ္မယ္၊ အလွဴဒါနသာျပဳလုပ္ၿပီး ယုံၾကည္မႈ သဒၶါတရားမွ အရင္းမခံဘူး ေ႐ွ႔မထားဘူးဆုိရင္ အက်ိဳးမ်ားမွာ မဟုတ္ဘူးလုိ႔ လက္ခံထားတဲ့သေဘာ႐ိွပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း သူ႔ရဲ့ သေဘာထားအျမင္ကုိ တင္ျပတဲ့အခါမွာ သဒၶါတရားကုိ အေျခခံၿပီး အလွဴဒါန ျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္း တင္ျပ ေျပာဆုိခဲ့တာ ျဖစ္မွာပါ။

          စတုတၳ နတ္သားတစ္ဦးရဲ့ အျမင္ကေတာ့ အလွဴဒါနျပဳလုပ္တဲ့အခါမွာ စင္စင္ၾကယ္ၾကယ္နဲ႔ ႐ွာေဖြ လုိ႔ ရ႐ိွထားတဲ့ ပစၥည္းဥစၥာေတြကိုသာ ေပးလွဴတာဟာ အေကာင္းဆုံးျဖစ္မယ္လုိ႔ တင္ျပလာပါတယ္။ သူ႔ရဲ့ အျမင္ သူ႔ရဲ့ အေတြးဟာ မစင္မၾကယ္နဲ႔ ရလာၿပီး ႀကီးပြားခ်မ္းသာတဲ့ ပစၥည္းဥစၥာေတြကုိ မလွဴဒါန္းေစခ်င္တဲ့ သေဘာပါ၊ ႐ုိး႐ုိးသားသား ႀကိဳးႀကိဳး စားစားနဲ႔ ႐ွာေဖြလုပ္ကုိင္ၿပီး ရ႐ိွလာတဲ့ ပစၥည္းဥစၥာေတြကုိသာ လွဴဒါန္းေစခ်င္တာပါ။ ႀကီးပြားခ်မ္းသာပံုခ်င္း တူၾကေပမယ့္ ရ႐ွိလာတဲ့ စီးပြားဥစၥာကေတာ့ စင္ၾကယ္ပံုခ်င္း မတူညီၾကတဲ့အတြက္ စင္စင္ၾကယ္ၾကယ္နဲ႔ ရ႐ိွလာတဲ့ ပစၥည္းဥစၥာကုိပဲ တစ္နည္းအားျဖင့္ ဓမၼိယလဒၶ ပစၥည္းကုိပဲ ေပးလွဴဒါန္းတာဟာ အေကာင္းဆုံးပဲလုိ႔ တင္ျပတာျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ စင္ၾကယ္တဲ့ အလွဴဒါန ျဖစ္တဲ့အတြက္ ျပန္ေတြးလုိက္တုိင္းလည္း အၿမဲ၀မ္းေျမာက္ေစခ်င္တဲ့ ဆႏၵေတြ ပါေနတာကုိ ေတြ႔ျမင္ရ ပါတယ္။

          ပဥၥမ နတ္သားတစ္ဦးရဲ့ အျမင္ကေတာ ေ႐ြးခ်ယ္စိစစ္ၿပီး လွဴဒါန္းတဲ့ အလွဴဒါနဟာ အေကာင္းဆုံးပဲ လုိ႔ တင္ျပလာပါတယ္။ လုိအပ္မယ့္ေနရာမွာ လုိအပ္တဲ့ အရာ၀တၳဳကုိ ေပးလွဴဒါန္းလုိက္မယ္ဆုိရင္ အံ၀င္ခြင္က်လည္း ျဖစ္မယ္၊ ရ႐ိွမယ့္အလွဴခံလည္း ပုိၿပီး ၀မ္းေျမာက္ၾကည္ႏူးပါလိမ့္မယ္။ ဥပမာ ပညာသင္ ခ်င္ေနတဲ့ ကေလးငယ္အတြက္ ပညာေရးစရိတ္ ေထာက္ပံ့လုိက္တာမ်ိဳး၊ အစားအေသာက္ ငတ္မြတ္ေနတဲ့ သူအတြက္ အစားအေသာက္ ေထာက္ပံ့ေပးလုိက္တာမ်ိဳး စသည္ျဖင့္ လုိအပ္တဲ့ ကြက္လပ္ကုိ တတ္ႏိုင္ သမွ်ျဖည့္ဆည္းလုိက္ႏိုင္တာဟာ အေကာင္းဆုံးပဲလုိ႔ ခံယူထားၿပီး ေ႐ြးခ်ယ္စိစစ္ၿပီး လွဴဒါန္းေပးကမ္းတာ ဟာ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း သူ႔ရဲ့ အျမင္၊ သူ႔ရဲ့ အေတြး၊ သူ႔ရဲ့ ခံယူခ်က္ကုိ တင္ျပလာပါတယ္။

          ဆ႒မ နတ္သားတစ္ဦးရဲ့ အျမင္ကေတာ့ အလွဴဒါန ျပဳလုပ္တဲ့အခါမွာ ယဇ္ပူေဇာ္တဲ့ ပုံစံမ်ိဳးနဲ႔ သတၱ၀ါေတြ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ သတ္ျဖတ္မႈ မျပဳဘဲ၊ ကုိယ္ခ်င္းစာတရား လက္ကုိင္ထားၿပီး ေပးကမ္းလွဴဒါန္း တာဟာ ေကာင္းမယ္လုိ႔ ထင္ျမင္မိေၾကာင္းတင္ျပလာပါတယ္။ ကုိယ္ခ်င္းစာတရား လက္ကုိင္ထားမယ္ဆုိ ရင္ ႏိုင္ထက္စီးနင္း မျပဳျဖစ္ေတာ့ပါဘူး၊ ေမတၱာတရား၊ က႐ုဏာတရားေတြ ရင္၀ယ္ထားၿပီး အလွဴဒါန ျပဳလုပ္တဲ့ အလွဴဒါနမ်ိဳးလုိ႔ ယူဆရမွာပါ၊ ျဗဟၼ၀ိဟာရ တရားလက္ကုိင္ထားၾကတဲ့ သူတုိ႔ရဲ့ သႏၱာန္မွာ အၿမဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေနၿပီး ေျဖာင္ျဖဴးတဲ့ ဘ၀ခရီးကိုလည္း ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္ၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း သူ႔ရဲ့ အျမင္၊ သူ႔ရဲ့အေတြး၊ သူ႔ရဲ့ ခံယူခ်က္က ကုိယ္ခ်င္းစာတရား ထားၿပီး ေကာင္းမႈကုသုိလ္ ျပဳလုပ္တာဟာ အေကာင္းဆုံးပဲလုိ႔ တင္ျပလာျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

          ဒီနတ္သားေျခာက္ဦးတုိ႔ဟာ အလွဴဒါနနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ တစ္ဦးနဲ႔ တစ္ဦး အျမင္ခ်င္း မတူၾကတဲ့ အတြက္ သူတု႔ိရဲ့ အျမင္ေတြ႔နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္သူ႔ရဲ့ အျမင္၊ ဘယ္သူရဲ့ အလွဴဒါနမ်ိဳးဟာ အေကာင္းဆုံး ျဖစ္ႏိုင္မလဲ ဘယ္လုိအလွဴဒါနမ်ိဳးဟာ အေကာင္းဆုံးျဖစ္မလဲဆုိတာ ကြဲကြဲျပားျပားလည္း သိခ်င္ေနၾက ပါတယ္။ သိခ်င္ေနၾကတဲ့အတြက္လည္း ျမတ္စြာဘုရားထံ ခ်ဥ္းကပ္ခစားၿပီး သူတုိ႔တစ္ေတြရဲ့ ေဆြးေႏြး တုိင္ပင္ ထားပုံေတြကုိ အသီးသီးေလွ်ာက္ထားၾကပါတယ္။ ဘယ္အလွဴဒါနဟာ အေကာင္းဆုံးလဲ တဲ့ …

          ျမတ္စြာဘုရားက အလွဴဒါနနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ဘယ္သူ႔ရဲ့ အလွဴဒါနဟာ ေကာင္းတယ္ မိန္႔ေတာ္မမူဘဲ လွဴဒါန္းၾကတဲ့ အလွဴဒါနတုိင္းဟာ သူ႔႐ႈေထာင္နဲ႔သူ အသီးသီးေကာင္းၾကပါတယ္လုိ႔ပဲ ေယဘုယ်အားျဖင့္ မိန္ေတာ္မူပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ ဘုရားအစ႐ိွတဲ့ သူေတာ္ေကာင္းတုိ႔ရဲ့ အလွဴဒါနမ်ိဳးမျဖစ္ေသးပါဘူးလုိ႔ မိန္႔ၾကားခဲ့ၿပီး ဆက္လက္မိန္႔ေတာ္မူတာက နိဗၺာန္ကုိ မ်က္ေမွာက္ျပဳသြားၾကတဲ့ ေ႐ွးကသူေတာ္ေကာင္း သူျမတ္ေလာင္းေတြေရာ၊ အဲဒီထက္ ေ႐ွးက်တဲ့ သူေတာ္ေကာင္း သူျမတ္ေလာင္းေတြပါ အလွဴဒါန စတဲ့ ေကာင္းမႈကုိ ျပဳလုပ္ၾကတဲ့အခါ နိဗၺာန္ကုိ ရည္မွန္းၿပီး လွဴဒါန္းၾကပါတယ္တဲ့၊ အဲဒီလုိ လွဴဒါန္းလုိက္တဲ့  အလွဴဟာ အေကာင္းဆုံးပါပဲလုိ႔ မိန္႔ေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။ ျမတ္စြာဘုရား မိန္႔မွာေဟာၾကားေတာ္မူတဲ့ အတုိင္း အေကာင္းဆုံးအလွဴကုိ လွဴဒါန္းႏိုင္ၾကပါေစ။

႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ။

0 comments:

Post a Comment

My Photo Album

Labels

article (38) home (2) photo (2) video (1)
Myspace Clocks, Flowers Clocks at WishAFriend.com

Get the Twitter Widget widget and many other great free widgets at Widgetbox! Not seeing a widget? (More info)

Labels