လူတုိင္းကုိယ္စီ သူ႔တာ၀န္ ကုိယ့္တာ၀န္ဆုိၿပီး အသီးသီး႐ိွၾကသလုိ ၀တၱရားလည္း အသီးသီး ကုိယ္စီ႐ိွၾက ပါတယ္။ တာ၀န္ေက်မွ စိတ္ေအးခ်မ္းမႈကုိရႏိုင္သလုိ ၀တၱရားေတြ ေက်ပြန္မွလည္း ေနာင္တတစ္ဖန္ ပူပန္မႈေတြ ကင္းေ၀းၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကုိ ရႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ စီးပြားေရးသမားက စီးပြားေရးတုိးတက္ဖုိ႔အတြက္ စီးပြားေရး ႀကီးပြားေရးတာ၀န္ေတြကုိ ထမ္းေဆာင္ေနရသလုိ၊ ပညာေရးသမားကလည္း ပညာေရးတုိးတက္ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ပညာေရးတာ၀န္ကုိ ႀကိဳးပမ္းထမ္းေဆာင္ေနၾကရပါတယ္ စသည္ျဖင့္ နယ္ပယ္အသီးသီး က႑အသီးသီးမွာ သူ႔အလႊာနဲ႔သူ တာ၀န္ေတြ ထမ္းေဆာင္ေနၾကရပါတယ္။ မိမိေဆာင္႐ြက္တဲ့ေပၚမွာ မူတည္ၿပီး တုိးတက္မႈ ဆုတ္ယုတ္မႈေတြ ျဖစ္လာၾကတာပါ၊ တာ၀န္ေက်သူဟာ တုိးတက္မႈု ခ်ီးက်ဴးမႈ ဂုဏ္ျပဳမႈကုိ ရ႐ိွႏိုင္ၿပီး၊ တာ၀န္လစ္ဟင္းသူ မေက်ပြန္သူကေတာ့ ဆုတ္ယုတ္မႈ အေျပာအဆုိခံရမႈ စသည္တုိ႔ကုိ ခံစားရမွာျဖစ္ပါတယ္။
          ႀကီးပြားတုိးတက္ေနၾကတဲ့ တုိင္းျပည္ေတြကုိ ၾကည့္ရင္ သူ႔တာ၀န္ ကုိယ့္တာ၀န္ အသီးသီးေက်ပြန္ စြာ ထမ္းေဆာင္ေနၾကတာကုိ ေတြ႔ရပါလိမ့္မယ္။ လုပ္ငန္း႐ွင္ကလည္း လုပ္ငန္း႐ွင္ဘက္က တာ၀န္ေက်ပြန္ သလုိ လုပ္ကုိင္ေဆာင္႐ြက္ေပးသူဘက္ကလည္း သူလုပ္ေဆာင္ေပးရမယ့္ တာ၀န္ကုိ အသီးသီး တာ၀န္ ေက်ၾကပါတယ္။ အထက္ေအာက္ လုိက္ေလ်ာညီေထြ ႐ိွတဲ့သေဘာကုိ ေတြ႔ျမင္ရပါလိမ့္မယ္။ သုိ႔အတြက္ ေၾကာင့္ ခ်မ္းသာတဲ့ႏိုင္ငံ တုိးတက္တဲ့ႏိုင္ငံေတြဟာ ခ်မ္းသာၿပီးရင္း ခ်မ္းသာ၊ တုိးတက္ၿပီးရင္း တုိးတက္ေန ၾကတာပါ။ (ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံရဲ့ ဥပေဒ စုိးမုိးမႈေပၚ လုိက္နာက်င့္သုံးျခင္းဟာလည္း တုိးတက္ျခင္း၊ ႀကီးပြားျခင္းရဲ့ ေကာင္းျမတ္တဲ့ လကၡဏာတစ္ရပ္ပါပဲ။)

          ဒါဆုိရင္ ဆင္းရဲေနၾကတဲ့ တုိင္းျပည္ ဆင္းရဲေနၾကတဲ့ ႏိုင္ငံေတြဟာ ဘာေၾကာင့္ ဆင္းရဲေနၾက တာလဲ၊ ဆင္းရဲတြင္း နက္သထက္ နက္ေနၾကတာလဲဆုိတာ အလုိလုိ အေျဖေပၚၿပီးသား ျဖစ္ေနပါတယ္။ သူ႔ဘက္ ကုိယ့္ဘက္ တာ၀န္ေတြ မေက်ပြန္ၾကလုိ႔ပဲလုိ႔ ထင္ျမင္မိပါတယ္။ (တစ္နည္းအားျဖင့္ အဲဒီႏိုင္ငံရဲ့ ဥပေဒ စုိးမိုးမႈ အားနည္းေနလုိ႔ပါပဲ။) တရားသေဘာနဲ႔ ၾကည့္ရင္ ေမတၱာတရားေတြ ေခါင္းပါးၾကၿပီး ၀ိသမ ေလာဘေတြ လႊမ္းမုိးေနၾကလုိ႔ပါ၊ ၿပီးေတာ့ အတၱ၀ါဒကုိ အေျခခံထားလုိ႔ပါ။ အတၱ၀ါဒကုိ အေျခခံထားသမွ်၊ ေမတၱာတရား ေခါင္းပါးေနသမွ် ဘယ္တုိင္းျပည္၊ ဘယ္ႏိုင္ငံ၊ ဘယ္ဘာသာ၊ ဘယ္အဖြဲ႔အစည္းမွ တုိးတက္ ႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါ။ ဒါဆုိရင္ တုိးတက္ႀကီးပြားဖုိ႔ အတြက္ ေမတၱာတရား အေျခခံထားၿပီး ေဆာင္႐ြက္ ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

          ၀တၱရားဆုိတာကေတာ့ မိမိ အသိစိတ္ဓာတ္နဲ႔ေဆာင္႐ြက္ ျပဳမူျခင္းပါ။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ေနာင္တ တစ္ဖန္ပူပန္မႈေတြ ကင္းေ၀းေအာင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းပါ။ ဒီလုိေဆာင္႐ြက္ျခင္းေၾကာင့္ မိမိ သူတစ္ပါး ႏွစ္ဦး သား ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးႏိုိင္တဲ့သေဘာ၊ ကတညဳတ ကတေ၀ဒီ - သူတစ္ပါးျပဳထားဖူးတဲ့ ေက်းဇူးကုိ သိနား လည္ၿပီး ျပန္လည္ေက်းဇူးဆပ္တဲ့ သေဘာဟာ ၀တၱရားပဲလုိ႔ ယူဆမိပါတယ္။ မိဘ၀တၱရား၊ သားသမီး ၀တၱရား၊ ဆရာ့၀တၱရား၊ တပည့္၀တၱရား စသည္ျဖင့္ အသီးသီး႐ိွၾကပါတယ္၊ ဒီ၀တၱရားေတြကုိ အသီးသီး ေက်ပြန္သင့္လွသလုိ ေက်ပြန္လည္း ေက်ပြန္ၾကရပါမယ္။ ေက်ပြန္ၾကတဲ့သူေတြ ေနာင္တပူပန္မႈ ကင္းေ၀းၾကၿပီး၊ မေက်ပြန္ၾကတဲ့ သူေတြမွာေတာ့ ေတြးလုိက္တုိင္း ေနာင္တပူပန္မႈေတြနဲ႔ စိတ္ေသာကျဖစ္ ၾကရပါတယ္၊ ေငြေၾကးဥစၥာ ေပါမ်ားျပည့္စုံၿပီး ခ်မ္းသာေကာင္း ခ်မ္းသာႏိုင္ေပမယ္လုိ႔ မိမိရဲ့ အတြင္းစိတ္မွာ ေတာ့ ေသာကျဖစ္မႈေတြဟာ မသိမသာ ၀င္ေရာက္ေနရာယူလာပါလိမ့္မယ္။ ေသာကျဖစ္ေနသူအတြက္ ဘယ္မွာလာၿပီး သူ႔ရဲ့ ရာထူးဂုဏ္သိန္ စည္းစိမ္ေတြက ခ်မ္းသာမႈကုိ ေပးႏိုင္မွာလဲ၊ မေပးႏိုင္တဲ့အတြက္ ကာယ စိတၱ သုခႏွစ္ျဖာ ခ်မ္းသာမႈကုိ လိုလားၾကတယ္ဆုိရင္ တာ၀န္ေတြကုိလည္း ေက်ပြန္သင့္သလုိ ၀တၱရားေတြကုိ ေက်ပြန္သင့္ပါတယ္။

          ကုိုယ္က်င့္သီလအေနနဲ႔လည္း သီလကုိ တာ၀န္နဲ႔ ၀တၱရားဆုိၿပီး ႏွစ္မ်ိဳးခြဲျခားမယ္ဆုိရင္ ရႏိုင္ပါ တယ္။ ၀ါရိတၱ သီလႏွင့္ စာရိတၱ သီလပါ။ ၀ါရိတၱသီလဟာ တာ၀န္ပုိင္းနဲ႔သက္ဆုိင္ၿပီး၊ စာရိတၱသီလကေတာ့ ၀တၱရားပိုိင္းနဲ႔ သက္ဆုိင္တယ္လုိ႔ ဆုိရမွာပါ။ ၀ါရိတၱရဲ့ အဓိပၸါယ္ဟာ တားျမစ္ထားတာပါ၊ တားျမစ္ထား တဲ့အတြက္ တာ၀န္ တစ္ခုအေနနဲ႔ မျဖစ္မေန လုိက္နာက်င့္သုံးရမွာပါ။ မက်င့္သုံးဘဲ ေနလုိ႔မျဖစ္ပါ။ ဥပမာ ငါးပါးသီလဟာ တာ၀န္တစ္ရပ္အေနနဲ႔ လုိက္နာက်င့္သုံးရမယ့္ သီလပါ၊ မက်င့္သုံးဘဲ မလုိက္နာဘဲ ေနလုိ႔ မျဖစ္တဲ့သီလပါ၊ လုိက္နာႏိုင္ရင္ လုိက္နာႏိုင္သေလာက္ ခ်မ္းသာမႈကုိ ျဖစ္ေစၿပီး၊ မက်င့္သုံး မလုိက္နာ ရင္ေတာ့ ဆင္းရဲမႈကို မလြဲဧကန္ ခံစားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ပုဂၢိဳလ္မေ႐ြး ဘာသာမေ႐ြး အားလုံး လုိက္နာ က်င့္သုံးၾကရမွာပါ။

          စာရိတၱရဲ့ အဓိပၸါယ္ဟာ ျဖည့္က်င့္ျခင္းပါ၊ ျဖည့္က်င့္ႏိုင္ရင္ ျဖည္က်င့္ႏိုင္သေလာက္ အက်ိဳးမ်ားတဲ့ သီလပါ။ ၀တၱရားပုိင္းနဲ႔ သက္ဆုိင္တဲ့ သီလမ်ိဳးပါ၊ ဥပမာ ႐ွစ္ပါးသီလ၊ ကုိးပါးသီလတုိ႔တြင္ ၀ိကာလ ေဘာဇန၊ နစၥ ဂီတ စတဲ့ ငါးပါးသီလရဲ့ ေနာက္ပုိင္းသိကၡာပုဒ္ေတြကုိ ေစာင့္ထိန္းတဲ့ သီလပါ၊ ေစာင့္ထိန္းႏိုင္ ရင္ ေစာင့္ထိန္းႏိုင္ သေလာက္အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားသလုိ၊ မေစာင့္ထိန္းႏိုင္လုိ႔ မေစာင့္ထိန္းဘဲ ေနမယ္ဆုိရင္ ေနႏုိင္တဲ့ သေဘာ႐ိွပါတယ္၊ သူေတာ္စင္ေတြ က်င့္သုံးတဲ့သီလပါ။ ၀ါရိတၱသီလကေတာ့ မည္သူမဆုိ မျဖစ္ မေနလုိက္နာရမွာ ျဖစ္လုိ႔ တာ၀န္နဲ႔သက္ဆုိင္ၿပီး၊ စာရိတၱသီလကေတာ့ လုိက္နာလုိသူ ျဖည့္က်င့္လုိသူ၊ အထက္တန္းကုိ တက္လွမ္းလုိသူတုိ႔အတြက္ က်င့္သုံးၾကတာျဖစ္လုိ႔ ၀တၱရားနဲ႔ သက္ဆုိင္ပါတယ္။

          ဒါေၾကာင့္ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာကုိ လုိလားၾကသူ အထက္တန္းကုိ တက္လွမ္းလုိသူေတြဟာ ၀ါရိတၱသီလလုိ႔ ဆုိတဲ့ တာ၀န္ေတြကုိ မျဖစ္မေန လုိက္နာၾကမယ္၊ စာရိတၱသီလလုိ႔ဆုိတဲ့ ၀တၱရားေတြကုိ ျဖည့္က်င့္ၾကမယ္ (တာ၀န္နဲ႔ ၀တၱရားေတြ ေက်ပြန္ၾကမယ္) ဆိုရင္ မိမိတုိ႔ေမွ်ာ္မွန္းတဲ့ ခ်မ္းသာစစ္၊ ခ်မ္းသာ မွန္ကုိ မလြဲဧကန္ရ႐ွိၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။

႐ႊင္လန္း၀မ္းေျမာက္ႏိုင္ၾကပါေစ။

0 comments:

Post a Comment

My Photo Album

Labels

article (38) home (2) photo (2) video (1)
Myspace Clocks, Flowers Clocks at WishAFriend.com

Get the Twitter Widget widget and many other great free widgets at Widgetbox! Not seeing a widget? (More info)

Labels