ဘာကုိလွဴရမွာလဲတဲ့
(ကိ ံ ဒဒ) ကိ ံ- ဘာကုိ၊ ဒဒ - လွဴရမွာလဲ?
၀ါဆုိသကၤန္း ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းတဲ့ပြဲမွာပဲ ၀ါဆုိလျပည့္ေန႔ရဲ့ ထူးျခားတဲ့ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္မ်ား အေၾကာင္း၊ ရွင္ျပဳ အလွဴပြဲပါ ပူးတြဲက်င္းပခဲ့တဲ့အတြက္ ႐ွင္ျပဳအလွဴပြဲအေၾကာင္းနဲ႔ ၀ါဆုိသကၤန္းအလွဴအေၾကာင္း တုိ႔ကုိ ေဟာေျပာ ခဲ့သလုိ႔ အဲဒီေန႔မွာပဲ ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံရဲ့ ဖရန္႔ဖုိ႔ၿမိဳ႕မွာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း ၀ယ္ယူႏိုင္ေရး အတြက္ အသင္း ေကာ္မတီ မွ တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့တာေၾကာင့္ ေက်ာင္းအလွဴနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လည္း ေဟာေျပာျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။
စာေရးသူ ေဟာေျပာခဲ့တဲ့ ေက်ာင္းအလွဴကေတာ့ ကိ ံဒဒ သုတ္ကုိ အေျခခံၿပီး ေဟာေျပာခဲ့တာလည္း ျဖစ္ပါ တယ္။ ကိ ံဒဒ ရဲ့ အဓိပၸါယ္က ဘာကုိ လွဴရမွာလဲတဲ့ - ဒီစကားဟာ နတ္သားေတြ ျမတ္စြာဘုရားကုိ လာေရာက္ၿပီး ေမးျမန္းေလွ်ာက္ထားတဲ့ စကားျဖစ္ပါတယ္။ သူတုိ႔အခ်င္းခ်င္း ေျပာဆုိေဆြးေႏြးရင္းနဲ႔ အေျဖမွန္ ကုိ သိခ်င္တာနဲ႔ ျမတ္စြာဘုရားထံ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီး ေမးျမန္းေလွ်ာက္ထားခဲ့ၾကတာပါ။ ေမးတဲ့ အေၾကာင္း အရာက ငါးမ်ိဳး႐ိွပါတယ္။
·         ခြန္းအားဗလနဲ႔ ျပည့္စုံေအာင္၊ ခြန္အားဗလေကာင္းေအာင္ တပည့္ေတာ္တုိ႔ ဘာလွဴရမလဲဘုရား၊
·         ႐ုပ္ရည္အဆင္းလွပေအာင္ တပည့္ေတာ္တုိ႔ ဘာလွဴရမလဲဘုရား၊
·         ခ်မ္းသာေအာင္ တပည့္ေတာ္တုိ႔ ဘာလွဴရမလဲဘုရား၊
·         မ်က္စိေကာင္းေအာင္ တပည့္ေတာ္တုိ႔ ဘာလွဴရမလဲဘုရား၊
·         တပည့္ေတာ္တုိ႔ ဘာကုိ လွဴရင္ အလုံးစုံကုိ လွဴရာေရာက္မလဲဘုရား တဲ့ -
ဒီငါးမ်ိဳးကုိ သိခ်င္တာနဲ႔ ျမတ္စြာဘုရားထံ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီး ေလွ်ာက္ထားေမးျမန္းခဲ့ၾကပါတယ္။
Ø  ျမတ္စြာဘုရားက ဘ၀တုိင္းဘ၀တုိင္းမွာ ခြန္အားဗလနဲ႔ ျပည့္စုံခ်င္တယ္ဆုိရင္ အစာအာဟာရ ကုိ ေပးလွဴရပါမယ္တဲ့၊ အစာအာဟာရကုိ ေပးလွဴခဲ့တဲ့ သူဟာ ခြန္အားဗလျပည့္စံုျခင္းဆုိတဲ့ အက်ိဳးကုိ ရ႐ိွပါလိမ့္မယ္တဲ့။ ဒါဆုိရင္ ေလာကမွာ အားခြန္ဗလနဲ႔ ျပည့္စံုေနၾကတဲ့သူေတြကုိ ေတြ႔ျမင္ခဲ့ရင္ အစာ အာဟာရကုိ ေပးလွဴခဲ့ၾကလုိ႔ပဲ သိျမင္ၾကရမွာျဖစ္သလုိ အားခြန္ဗလနဲ႔ မျပည့္စုံတဲ့သူ ခြန္အား ခ်ိနဲ႔ ေနတဲ့သူေတြကုိ ေတြ႔ျမင္ၾကရရင္လည္း အစာအာဟာရကုိ မေပးလွဴခဲ့ၾကလုိ႔ပဲလုိ႔လည္း နားလည္ႏိုင္ ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
Ø  ဘ၀တုိင္း ဘ၀တုိင္းမွာ ႐ုပ္အဆင္း လွပခ်င္တယ္ဆုိရင္ အ၀တ္အထည္ကုိ လွဴဒါန္းၾကရပါမယ္။ အ၀တ္ အထည္ကုိ လွဴဒါန္းခဲ့ၾကမယ္၊ လွဴဒါန္းဖူးမယ္ဆုိရင္ ႐ုပ္အဆင္းလွပျခင္းဆုိတဲ့ အက်ိဳးကုိ ရ႐ိွခံစား ၾကရပါမယ္။ ဒါဆုိရင္ ႐ုပ္အဆင္းလွပၾကတဲ့ သူေတြကို ေတြ႔ျမင္တဲ့အခါမွာလည္း သူတစ္ပါးတုိ႔အား အ၀တ္အထည္ကုိ ေပးလွဴခဲ့ၾကလုိ႔ ပဲလုိ႔ နားလည္ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။
Ø  ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ သြားလာခ်င္ၾကတယ္ဆုိရင္ ယာဥ္ဒါနျဖစ္တဲ့ ဖိနပ္၊ ခရီးစရိတ္၊ ယာဥ္လက္မွတ္တုိ႔ကုိ လွဴဒါန္း ၾကရပါမယ္။ အဲဒီလုိ ဖိနပ္ စသည္တုိ႔ ယာနဒါန အျဖစ္လွဴဒါန္းခဲ့ၾကမယ္၊ လွဴဒါန္းခဲ့ၾကဖူးမယ္ ဆုိရင္ ျဖစ္ေလရာ ဘ၀တုိင္းမွာ ခ်မ္းခ်မ္းသာသာနဲ႔ သြားလာႏိုင္ၾကပါမယ္တဲ့။
Ø  မ်က္စိနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ၾကည္လင္ခ်င္ၾကတယ္၊ မ်က္စိအားေကာင္းခ်င္ၾကတယ္ဆုိရင္ ေက်ာင္းကန္ ဘုရားမွာပဲ ျဖစ္ေစ၊ အလင္းေရာင္ မရိွတဲ့ေနရာမ်ိဳးမွာ ျဖစ္ေစ ဆီမီးအလွဴ၊ လွ်ပ္စစ္မီး အလွဴတုိ႔ကုိ လွဴဒါန္းၾကရပါမယ္၊ အဲဒီ လွဴဒါန္းခဲ့ၾကမယ္၊ လွဴလည္း လွဴဒါန္းခဲ့ၾကဖူးမယ္ဆုိရင္ ျဖစ္ေလရာ ဘ၀တုိင္း ဘ၀တုိင္းမွာ မ်က္စိၾကည္လင္ျခင္း၊ မ်က္စိအားေကာင္းျခင္းနဲ႔ ျပည့္စုံၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
Ø  ေနာက္ဆုံး ငါးခုေျမာက္ျဖစ္တဲ့ အေျဖနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျမတ္စြာဘုရားက အလုံးစုံကုိ ေပးလွဴတဲ့ အလွဴမ်ိဳး ကုိ ေပးလွဴခ်င္ၾကတယ္၊ အရာအားလုံးကုိ ေပးလွဴခ်င္တယ္ဆုိရင္ ေက်ာင္းသခၤမ္း၊ ဇရပ္၊ ရိပ္သာ၊ နားေနေဆာင္ စတဲ့ အေဆာက္အဦး တစ္ခုခုကုိ လွဴဒါန္းၾကရပါမယ္တဲ့၊ အဲဒီလုိ ေက်ာင္းစတဲ့ အေဆာက္အဦး တစ္ခုခုကုိ ေပးလွဴၾကတဲ့သူေတြဟာ အရာအားလုံးကုိ ေပးလွဴရာေရာက္ၿပီး ခြန္းအား ဗလ ျပည့္စံုျခင္း၊ အဆင္းလွျခင္း၊ ခ်မ္းသာျခင္း၊ မ်က္စိၾကည္လင္ျခင္း၊ အသက္ရွည္ျခင္း၊ က်န္းမာျခင္း စတဲ့ အက်ိဳးတရား အားလုံးကုိ ရ႐ိွေစႏိုင္ေၾကာင္း ျမတ္စြာဘုရားက မိန္႔ၾကားခဲ့ပါတယ္။
အဲဒါေၾကာင့္ ေက်ာင္းအလွဴဟာ ေလာကီပစၥည္းဥစၥာ အလွဴဒါနမ်ားထဲမွာ အသာလြန္ဆုံးအလွဴ၊ အမြန္ ျမတ္ဆုံးေသာ အလွဴျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ျမတ္စြာဘုရားက ၀ိဟာရဒါနံ သံဃႆ အဂၢံ ဗုေဒၶန ၀ဏၰိတံ ဟု မိန္႔ၾကားေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။
နတ္သားမ်ား ေမးေလွ်ာက္ထားတဲ့ ေမးခြန္းငါးမ်ဳိးဟာ ေလာကီအက်ိဳးေက်းဇူးေတြ ရ႐ိွဖုိ႔ ရန္ ေမးၾကတဲ့ ေမးခြန္းေတြပဲဆုိတာကုိ ျမတ္စြာဘုရားက သိေတာ္မူတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ နတ္သား တုိ႔ ေမးေလွ်ာက္ထားျခင္း မ႐ိွတဲ့ လုိအပ္ေနတဲ့ အခ်က္တစ္ခ်က္ကုိ ျဖည့္စြက္၍ မိန္႔ၾကားေတာ္မူခဲ့ ပါေသးတယ္။ ေလာကီအလွဴဒါနတုိ႔ တြင္ ေက်ာင္းအလွဴဟာ အျမတ္ဆုံးေသာ အလွဴျဖစ္ေပ မယ့္၊ ေလာကုတၱရာ အလွဴတုိ႔တြင္ေတာ့ တရား အလွဴဟာ အျမတ္ဆုံးေသာ အမတ အလွဴပဲျဖစ္တယ္ ဆုိတာကုိ အမတံ ဒေဒါစ ေသာ ေဟာတိ၊ ေယာ ဓမၼံ အႏုသာသတိ ဟု မိန္႔ၾကားေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။
နတ္သားမ်ား ေမးေလွ်ာက္ထားၾကတဲ့ အေၾကာင္းအရာ ငါးမ်ိဳးလုံးကုိ လွဴဒါန္းခဲဖူးၾကသလုိ လွဴဒါန္းလည္း လွဴဒါန္းေနၾကဆဲ၊ ဆက္လက္ၿပီးလည္း လွဴဒါန္းၾကတဲ့သူေတြလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ၀ါဆုိလျပည့္ေန႔ ဓမၼ စၾကာ အခါေတာ္ေန႔အထိမ္းအမွတ္ အေနနဲ႔လည္း ဓမၼစၾကာတရားေတာ္ေတြကုိ ႐ြတ္ဆုိပူေဇာ္ေန ၾကတာဟာ အျမတ္ဆုံးေသာ ဓမၼအလွဴ (တစ္နည္းအားျဖင့္) အမတအလွဴ ကုိ ေပးလွဴၾက သူေတြပဲလို႔လည္း ၀မ္းေျမာက္ ၀မ္းသာ ျဖစ္ၾကရမယ့္အေၾကာင့္နဲ႔ ဒီကေန႔ ျပဳလုပ္အား ထုတ္ရတဲ့ ဒါန၊ သီလ၊ ဘာ၀နာ တုိ႔ေၾကာင့္ ဘုရား အစ႐ိွတဲ့ သူေတာ္ေကာင္းမ်ား စံေပ်ာ္ရာျဖစ္တဲ့ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာကုိ မ်က္ေမွာက္ျပဳႏိုင္ၾကပါေစ ဟု ဆုေတာင္း ပတၳနာျပဳကာ ကုသုိလ္အစုစုကုိ ေရစက္သြန္းခ် အမွ်အတန္း မ်ား ေပးေ၀ခဲ့ၾကပါတယ္။
႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ

အ႐ွင္ပညာ၀ံ (ကြမ္းၿခံကုန္း)
၅.၀၈.၂၀၁၂(တနဂၤေႏြေန႔)က စာေရးသူ ေနထုိင္သီတင္းသုံးတဲ့ ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံ၊ ဖရန္႔ဖုိ႔ၿမိဳ႕မွာ ၀ါဆုိ သကၤန္း ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းပြဲကုိ က်င္းပျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဗုဒၶသာသနရံသီ အသင္းမိသားစုမ်ား စုေပါင္း၍ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၾကတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ၀ါဆုိသကၤန္း ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းတဲ့ အခမ္းအနားကုို Nordwestzentrun Saalbau ခန္းမမွာ က်င္းပခဲ့ၾကပါတယ္။ အမိျမန္မာျပည္မွာဆုိရင္ ၀ါဆုိလေရာက္တာနဲ႔ မိမိတုိ႔ရဲ့ ေနအိမ္ေတြမွာ ဆရာေတာ္ သံဃာေတာ္မ်ားကုိ ပင့္ဖိတ္ၿပီး ဆြမ္းဆက္ကပ္လွဴဒါန္းရင္း ပရိတ္ တရားေတာ္မ်ားကုိ နာယူၾကကာ ၀ါဆုိသကၤန္းမ်ား ဆက္ကပ္ေလ့ရိွၾကသကဲ့သုိ႔ ေက်ာင္းတုိက္မ်ားမွာ သြားေရာက္၍လည္း စုေပါင္းၿပီး ၀ါဆုိသကၤန္းမ်ား ကပ္ေလ့ရိွၾကျပန္ပါတယ္။ 
ဒီမွာေတာ့ တနဂၤေႏြေန႔ကုိသာ အဓိကအားထားၿပီး လွဴဒါန္းၾကရတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ တနဂၤေႏြေန႔မွာပဲ စုေပါင္းၿပီး ၀ါဆုိသကၤန္းလွဴဒါန္းျခင္းပြဲကုိ ျပဳလုပ္က်င္းပၾကရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားရဲ့ ထက္သန္တဲ့ သဒၶါတရားကေတာ့ အထူး ၀မ္းေျမာက္ဂုဏ္ယူစရာပဲလုိ႔ ေျပာရမွာပါပဲ။ ဘယ္အရပ္ ဘယ္ေဒသပဲ ေရာက္ေနေန ဗုဒၶဘာသာ၀င္တုိ႔ရဲ့ အထြဋ္အျမတ္ထားရာ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္ေတြမွာ ဆုိရင္ ဘုရားအမွဴးထား၍ ရဟန္း သံဃာေတာ္မ်ား ပင့္ဖိတ္ၿပီး အလွဴဒါန ျပဳလုပ္ေလ့ရိွၾကပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား စုေပါင္းၿပီးလည္း အသင္းအဖြဲ႔မ်ား ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ခဲ့ၾကၿပီး အသင္းရဲ့ နာမည္ကုိ ဗုဒၶသာသနရံသီ ဟု ကမၸည္း တင္ႏိုင္ခဲ့ၾကပါတယ္။
အသင္း တည္ေထာင္ထားႏိုင္ရုံတင္ မကပဲ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား ကုသုိလ္ေကာင္းမႈ အၿမဲတမ္းျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ တရားဓမၼမ်ား နာယူႏိုင္ၾကရန္ တရားဓမၼမ်ား ႏွလုံးသြင္းဆင္ျခင္ႏိုင္ရန္၊ ရင္ေသြးငယ္တုိ႔အတြက္ ျမတ္ဗုဒၶရဲ့ ဆုံးမလမ္းညႊန္မႈမ်ား သင္ယူႏိုင္ရန္အတြက္ ဗုဒၶသာသနရံသီ ျမန္မာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းကုိလည္း လစဥ္ အလွဴေငြမ်ား ထည့္၀င္ၾကၿပီး တည္ထားႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကျပန္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင္လည္း ဗုဒၶဘာသာ၀င္ မ်ားရဲ့ သဒၶါတရားဟာ အထူး၀မ္းေျမာက္စရာ ပီတိျဖစ္စရာပဲလုိ႔ ဆုိရတာျဖစ္ပါတယ္။
ဒီ၀ါဆုိသကၤန္း ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းတဲ့ ပြဲမွာ သကၤန္းအလွဴနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ အနည္းငယ္ ေဟာေျပာျဖစ္ခဲ့ပါ တယ္။ သကၤန္းလွဴဒါန္းျခင္းေၾကာင့္ အက်ိဳး (၈) မိ်ဳး ရရိွေစႏိုင္ပုံကုိ
ေရႊသုိ႔အဆင္း ညစ္ေၾကးကင္း၍ 
ေရာင္၀င္းထိန္ပ ႏူးညံ့ရ၏။
မကသိန္းဖိုး ပုိဆုိးရေလ
ညိဳ ေရႊ ျဖဴ နီ ဤရွစ္လီသည္
က်မ္းညီသကၤန္း လွဴက်ိဳးတည္း - ဆုိတဲ့ လကၤာေဆာင္ပုဒ္ေလးျဖင့္ ရွင္လင္းတင္ျပခဲ့ပါတယ္။ အ၀တ္သကၤန္း ကုိ လွဴဒါန္းရတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေလရာ ဘ၀တုိင္းမွာ ရုပ္ရည္အဆင္း လွပျခင္းစတဲ့ အက်ိဳးထူးမ်ားကုိ ရရိွၾကမွာ ျဖစ္သလုိ မဟာလတာ တန္းဆာဆုိတဲ့ ၀ိသာခါ ေက်ာင္းအမႀကီးတုိ႔ ဆင္ျမန္း၀တ္ဆင္ရတဲ့ အ၀တ္ ထည္ေကာင္းမ်ားကုိ ၀တ္ဆင္ၾကရမယ္၊ ဧဟိ ဘိကၡဳ ေခၚဆုိခံရၿပီး ပရိကၡရာရွစ္ပါး ျပည့္စုံတဲ့ ရဟန္းအျဖစ္ကို လည္း ရရိွၿပီး သႏၱိသုခ ႏိုင္ငံေတာ္ျဖစ္တဲ့ နိဗၺာန္ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္ကုိလည္း ခ်မ္းသာေသာအက်င့္ လ်င္ျမန္ေသာ အသိဥာဏ္တုိ႔ျဖင့္ မ်က္ေမွာက္ႏိုင္ၾကမွာ မလြဲဧကန္ အမွန္ပင္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေဟာၾကား တင္ျပခဲ့ပါတယ္။
ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ။
အရွင္ပညာ၀ံသ (ကြမ္းၿခံကုန္း)

ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံ၊ ဖရန္႔ဖုိ႔ၿမိဳ႕တြင္ တည္ရိွတဲ့ ဗုဒၶသာသနရံသီ အသင္းမိသားစုမ်ား စုေပါင္း၍ ၀ါဆုိလျပည့္ေန႔ အထိမ္းအမွတ္ပြဲေတာ္အျဖစ္ ဓမၼစၾကာ တရားေတာ္မ်ားကုိ ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ျခင္းနဲ႔ ၀ါဆုိသကၤန္းမ်ား ဆက္ကပ္ လွဴဒါန္းျခင္းတုိ႔ကုိ Nordwestzentrun Saalbau ခန္းမမွာ စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ ၾကပါတယ္။ အမိျမန္မာျပည္မွ ဗုဒၶဘာသာ မိသားစုမ်ား သုိက္သုိက္၀န္း၀န္းနဲ႔ က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့လုိ႔လည္း အထူးပင္ ၀မ္းေျမာက္ၾကည္ႏူးမႈ ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။ 

ဒီအခမ္းအနားတြင္ စာေရးသူအေနနဲ႔ ၀ါဆုိလျပည့္ေန႔နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ Ludwigshafen ၿမိဳ႕ေန ရွင္ဒါယကာ ေဒါက္တာဦးေက်ာ္ေက်ာ္ + ရွင္ဒါယိကာမ ေဒါက္တာ ေဒၚသင္းသင္းဦး တုိ႔ရဲ့ တစ္ဦးတည္းေသာ သားလွရတနာ ေမာင္ေဇယ်ာမုိး ရဲ့ သာမေဏရ ပဗၺဇၨ ရွင္ျပဳအလွဴပြဲပါ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့အတြက္ ရွင္ျပဳအလွဴနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ေဟာေျပာခြင့္ ရခဲ့သလုိ ေက်ာင္း၀ယ္ယူႏိုင္ရန္ မတည္လွဴဒါန္းၾကတဲ့အတြက္ ေက်ာင္းအလွဴဒါနရဲ့ အက်ိဳးႀကီးျမတ္ပုံ အေၾကာင္းတုိ႔ကုိလည္း ထည့္သြင္း ေဟာေျပာခဲ့ရပါေသးတယ္။ 

၀ါဆုိလျပည့္ေန႔နဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ထူးျခားခ်က္ (၁၀) ရပ္ရိွေၾကာင္း စာေရးသူ ငယ္စဥ္ကတည္းက  မွတ္သားခဲ့ ဖူးပါတယ္။ အဲဒီထူးျခားခ်က္ (၁၀) ရပ္ကုိ ေဟာေျပာျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီ (၁၀) ရပ္ကေတာ့ -
  • ဘုရားအေလာင္း ပဋိသေႏၶယူေတာ္မူတဲ့ေန႔
  • ဘုရားအေလာင္း ေတာထြက္ေတာ္မူတဲ့ေန႔
  • ပဥၥ၀ဂၢီငါးဦးတုိ႔အား တရားဦးဓမၼစၾကာ တရားေတာ္ျမတ္ကုိ ေဟာၾကားေတာ္မူတ့ဲေန႔
  • တိတၳိတုိ႔အား သရက္ျဖဴပင္ရင္းမွာ တန္ခုိးျပာဋိဟာကုိ ျပေတာ္မူတဲ့ေန႔
  • ပဥၥ၀ဂၢီငါးဦးတုိ႔အား ငါဘုရားျဖစ္ၿပီလုိ႔ ၀န္ခံေျပာၾကားတဲ့ အတြက္ ဘုရားရတနာ စတင္ေပၚေပါက္တဲ့ေန႔
  • ဓမၼစၾကာတရားေတာ္ျမတ္ကုိ စတင္ေဟာၾကားေတာ္မူတဲ့အတြက္ တရားရတနာ စတင္ ေပၚေပါက္တဲ့ေန႔
  • ပဥၥ၀ဂၢီငါးဦးတုိ႔ သာသနာေဘာင္ ၀င္ၿပီး ရွင္ရဟန္းအျဖစ္ကုိ ခံယူခဲ့တဲ့အတြက္ သံဃာရတနာ စတင္တဲ့ေန႔
  • ပဥၥ၀ဂီၢငါးဦးတုိ႔ သာသနာ့ေဘာင္တြင္းသုိ႔ ၀င္ေရာက္တဲ့အခါ ဧဟိ ဘိကၡဳ ဟု စတင္ေခၚေ၀ၚတဲ့ေန႔
  • ပုထုဇဥ္အႏြယ္မွ အရိယာအႏြယ္သုိ႔ အရွင္ေကာ႑ည စတင္ေရာက္ရိွတဲ့ေန႔
  • တာ၀တိ ံတာ နတ္ျပည္၌ မယ္ေတာ္အပါ၀င္ နတ္၊ ျဗဟၼာမ်ားအား အဘိဓမၼာတရားေတာ္ျမတ္ကုိ စတင္ေဟာၾကားၿပီး ေက်းဇူးဆပ္ေတာ္မူတဲ့ေန႔ တုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီထူးျခားခ်က္ (၁၀) ရပ္ကုိ တစ္ခုခ်င္းလည္း ရွင္းလင္းေဟာျပျဖစ္ခဲ့ၿပီး ဒီေန႔ရွင္ျပဳပြဲ အလွဴက်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾက တဲ့ အလွဴရွင္ မိသားစုမ်ားလည္း ၀ါဆုိလျပည့္ေန႔ရဲ့ ထူးျခားတဲ့ ဂုဏ္အဂၤါ (၁၀) ရပ္ျပည့္စုံတဲ့ေန႔မွာ ရွစ္ပါးပရိကၡရာ စံုလင္စြာနဲ႔ ျမတ္ဗုဒၶရဲ့ သာသနာ့ေဘာင္တြင္း သြတ္သြင္းခ်ီးေျမွာက္ၾကတာဟာ အလြန္ပဲ ၀မ္းေျမာက္ဖြယ္ေကာင္းေၾကာင္း၊ အရွင္ေကာ႑ည၊ အရွင္၀ပၸ၊ အရွင္ဘဒၵိယ၊ အရွင္မဟာနာမ္ ႏွင့္ အရွင္အႆဇိ (ပဥၥ၀ဂၢီ) ငါးဦးတုိ႔ သာသနာ့ေဘာင္၀င္ၿပီး ရွင္ရဟန္းအျဖစ္ ခံယူတဲ့ေန႔နဲ႔ တုိက္ဆုိင္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ အလြန္ပဲ ၀မ္းသာပီတိ ျဖစ္ၾကရမွာျဖစ္ေၾကာင္းတုိ႔ကုိလည္း ေဟာေျပာျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ 
အဲဒီေနာက္ ၀ါဆုိသကၤန္းနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့အေၾကာင္း၊ ေက်ာင္းအလွဴဒါနနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အေၾကာင္း တုိ႔ကုိ ေဟာၾကားခဲ့ၿပီး ေရစက္သြန္းခ် အမွ်အတန္းမ်ား ေပးေ၀ခဲ့ၾကပါတယ္။
(၀ါဆုိသကၤန္း အလွဴ၊ ေက်ာင္းအလွဴ တုိ႔နဲ႔ ပတ္သက္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ဆက္လက္ေရးသား တင္ျပသြားပါမည္။)
ရႊင္လန္း ခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ။
အရွင္ပညာ၀ံသ (ကြမ္းၿခံကုန္း)

My Photo Album

Labels

article (38) home (2) photo (2) video (1)
Myspace Clocks, Flowers Clocks at WishAFriend.com

Get the Twitter Widget widget and many other great free widgets at Widgetbox! Not seeing a widget? (More info)

Labels