ဘာကုိလွဴရမွာလဲတဲ့
(ကိ ံ ဒဒ) ကိ ံ- ဘာကုိ၊ ဒဒ - လွဴရမွာလဲ?
၀ါဆုိသကၤန္း ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းတဲ့ပြဲမွာပဲ ၀ါဆုိလျပည့္ေန႔ရဲ့ ထူးျခားတဲ့ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္မ်ား အေၾကာင္း၊ ရွင္ျပဳ အလွဴပြဲပါ ပူးတြဲက်င္းပခဲ့တဲ့အတြက္ ႐ွင္ျပဳအလွဴပြဲအေၾကာင္းနဲ႔ ၀ါဆုိသကၤန္းအလွဴအေၾကာင္း တုိ႔ကုိ ေဟာေျပာ ခဲ့သလုိ႔ အဲဒီေန႔မွာပဲ ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံရဲ့ ဖရန္႔ဖုိ႔ၿမိဳ႕မွာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း ၀ယ္ယူႏိုင္ေရး အတြက္ အသင္း ေကာ္မတီ မွ တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့တာေၾကာင့္ ေက်ာင္းအလွဴနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လည္း ေဟာေျပာျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။
စာေရးသူ ေဟာေျပာခဲ့တဲ့ ေက်ာင္းအလွဴကေတာ့ ကိ ံဒဒ သုတ္ကုိ အေျခခံၿပီး ေဟာေျပာခဲ့တာလည္း ျဖစ္ပါ တယ္။ ကိ ံဒဒ ရဲ့ အဓိပၸါယ္က ဘာကုိ လွဴရမွာလဲတဲ့ - ဒီစကားဟာ နတ္သားေတြ ျမတ္စြာဘုရားကုိ လာေရာက္ၿပီး ေမးျမန္းေလွ်ာက္ထားတဲ့ စကားျဖစ္ပါတယ္။ သူတုိ႔အခ်င္းခ်င္း ေျပာဆုိေဆြးေႏြးရင္းနဲ႔ အေျဖမွန္ ကုိ သိခ်င္တာနဲ႔ ျမတ္စြာဘုရားထံ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီး ေမးျမန္းေလွ်ာက္ထားခဲ့ၾကတာပါ။ ေမးတဲ့ အေၾကာင္း အရာက ငါးမ်ိဳး႐ိွပါတယ္။
·         ခြန္းအားဗလနဲ႔ ျပည့္စုံေအာင္၊ ခြန္အားဗလေကာင္းေအာင္ တပည့္ေတာ္တုိ႔ ဘာလွဴရမလဲဘုရား၊
·         ႐ုပ္ရည္အဆင္းလွပေအာင္ တပည့္ေတာ္တုိ႔ ဘာလွဴရမလဲဘုရား၊
·         ခ်မ္းသာေအာင္ တပည့္ေတာ္တုိ႔ ဘာလွဴရမလဲဘုရား၊
·         မ်က္စိေကာင္းေအာင္ တပည့္ေတာ္တုိ႔ ဘာလွဴရမလဲဘုရား၊
·         တပည့္ေတာ္တုိ႔ ဘာကုိ လွဴရင္ အလုံးစုံကုိ လွဴရာေရာက္မလဲဘုရား တဲ့ -
ဒီငါးမ်ိဳးကုိ သိခ်င္တာနဲ႔ ျမတ္စြာဘုရားထံ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီး ေလွ်ာက္ထားေမးျမန္းခဲ့ၾကပါတယ္။
Ø  ျမတ္စြာဘုရားက ဘ၀တုိင္းဘ၀တုိင္းမွာ ခြန္အားဗလနဲ႔ ျပည့္စုံခ်င္တယ္ဆုိရင္ အစာအာဟာရ ကုိ ေပးလွဴရပါမယ္တဲ့၊ အစာအာဟာရကုိ ေပးလွဴခဲ့တဲ့ သူဟာ ခြန္အားဗလျပည့္စံုျခင္းဆုိတဲ့ အက်ိဳးကုိ ရ႐ိွပါလိမ့္မယ္တဲ့။ ဒါဆုိရင္ ေလာကမွာ အားခြန္ဗလနဲ႔ ျပည့္စံုေနၾကတဲ့သူေတြကုိ ေတြ႔ျမင္ခဲ့ရင္ အစာ အာဟာရကုိ ေပးလွဴခဲ့ၾကလုိ႔ပဲ သိျမင္ၾကရမွာျဖစ္သလုိ အားခြန္ဗလနဲ႔ မျပည့္စုံတဲ့သူ ခြန္အား ခ်ိနဲ႔ ေနတဲ့သူေတြကုိ ေတြ႔ျမင္ၾကရရင္လည္း အစာအာဟာရကုိ မေပးလွဴခဲ့ၾကလုိ႔ပဲလုိ႔လည္း နားလည္ႏိုင္ ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
Ø  ဘ၀တုိင္း ဘ၀တုိင္းမွာ ႐ုပ္အဆင္း လွပခ်င္တယ္ဆုိရင္ အ၀တ္အထည္ကုိ လွဴဒါန္းၾကရပါမယ္။ အ၀တ္ အထည္ကုိ လွဴဒါန္းခဲ့ၾကမယ္၊ လွဴဒါန္းဖူးမယ္ဆုိရင္ ႐ုပ္အဆင္းလွပျခင္းဆုိတဲ့ အက်ိဳးကုိ ရ႐ိွခံစား ၾကရပါမယ္။ ဒါဆုိရင္ ႐ုပ္အဆင္းလွပၾကတဲ့ သူေတြကို ေတြ႔ျမင္တဲ့အခါမွာလည္း သူတစ္ပါးတုိ႔အား အ၀တ္အထည္ကုိ ေပးလွဴခဲ့ၾကလုိ႔ ပဲလုိ႔ နားလည္ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။
Ø  ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ သြားလာခ်င္ၾကတယ္ဆုိရင္ ယာဥ္ဒါနျဖစ္တဲ့ ဖိနပ္၊ ခရီးစရိတ္၊ ယာဥ္လက္မွတ္တုိ႔ကုိ လွဴဒါန္း ၾကရပါမယ္။ အဲဒီလုိ ဖိနပ္ စသည္တုိ႔ ယာနဒါန အျဖစ္လွဴဒါန္းခဲ့ၾကမယ္၊ လွဴဒါန္းခဲ့ၾကဖူးမယ္ ဆုိရင္ ျဖစ္ေလရာ ဘ၀တုိင္းမွာ ခ်မ္းခ်မ္းသာသာနဲ႔ သြားလာႏိုင္ၾကပါမယ္တဲ့။
Ø  မ်က္စိနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ၾကည္လင္ခ်င္ၾကတယ္၊ မ်က္စိအားေကာင္းခ်င္ၾကတယ္ဆုိရင္ ေက်ာင္းကန္ ဘုရားမွာပဲ ျဖစ္ေစ၊ အလင္းေရာင္ မရိွတဲ့ေနရာမ်ိဳးမွာ ျဖစ္ေစ ဆီမီးအလွဴ၊ လွ်ပ္စစ္မီး အလွဴတုိ႔ကုိ လွဴဒါန္းၾကရပါမယ္၊ အဲဒီ လွဴဒါန္းခဲ့ၾကမယ္၊ လွဴလည္း လွဴဒါန္းခဲ့ၾကဖူးမယ္ဆုိရင္ ျဖစ္ေလရာ ဘ၀တုိင္း ဘ၀တုိင္းမွာ မ်က္စိၾကည္လင္ျခင္း၊ မ်က္စိအားေကာင္းျခင္းနဲ႔ ျပည့္စုံၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
Ø  ေနာက္ဆုံး ငါးခုေျမာက္ျဖစ္တဲ့ အေျဖနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျမတ္စြာဘုရားက အလုံးစုံကုိ ေပးလွဴတဲ့ အလွဴမ်ိဳး ကုိ ေပးလွဴခ်င္ၾကတယ္၊ အရာအားလုံးကုိ ေပးလွဴခ်င္တယ္ဆုိရင္ ေက်ာင္းသခၤမ္း၊ ဇရပ္၊ ရိပ္သာ၊ နားေနေဆာင္ စတဲ့ အေဆာက္အဦး တစ္ခုခုကုိ လွဴဒါန္းၾကရပါမယ္တဲ့၊ အဲဒီလုိ ေက်ာင္းစတဲ့ အေဆာက္အဦး တစ္ခုခုကုိ ေပးလွဴၾကတဲ့သူေတြဟာ အရာအားလုံးကုိ ေပးလွဴရာေရာက္ၿပီး ခြန္းအား ဗလ ျပည့္စံုျခင္း၊ အဆင္းလွျခင္း၊ ခ်မ္းသာျခင္း၊ မ်က္စိၾကည္လင္ျခင္း၊ အသက္ရွည္ျခင္း၊ က်န္းမာျခင္း စတဲ့ အက်ိဳးတရား အားလုံးကုိ ရ႐ိွေစႏိုင္ေၾကာင္း ျမတ္စြာဘုရားက မိန္႔ၾကားခဲ့ပါတယ္။
အဲဒါေၾကာင့္ ေက်ာင္းအလွဴဟာ ေလာကီပစၥည္းဥစၥာ အလွဴဒါနမ်ားထဲမွာ အသာလြန္ဆုံးအလွဴ၊ အမြန္ ျမတ္ဆုံးေသာ အလွဴျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ျမတ္စြာဘုရားက ၀ိဟာရဒါနံ သံဃႆ အဂၢံ ဗုေဒၶန ၀ဏၰိတံ ဟု မိန္႔ၾကားေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။
နတ္သားမ်ား ေမးေလွ်ာက္ထားတဲ့ ေမးခြန္းငါးမ်ဳိးဟာ ေလာကီအက်ိဳးေက်းဇူးေတြ ရ႐ိွဖုိ႔ ရန္ ေမးၾကတဲ့ ေမးခြန္းေတြပဲဆုိတာကုိ ျမတ္စြာဘုရားက သိေတာ္မူတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ နတ္သား တုိ႔ ေမးေလွ်ာက္ထားျခင္း မ႐ိွတဲ့ လုိအပ္ေနတဲ့ အခ်က္တစ္ခ်က္ကုိ ျဖည့္စြက္၍ မိန္႔ၾကားေတာ္မူခဲ့ ပါေသးတယ္။ ေလာကီအလွဴဒါနတုိ႔ တြင္ ေက်ာင္းအလွဴဟာ အျမတ္ဆုံးေသာ အလွဴျဖစ္ေပ မယ့္၊ ေလာကုတၱရာ အလွဴတုိ႔တြင္ေတာ့ တရား အလွဴဟာ အျမတ္ဆုံးေသာ အမတ အလွဴပဲျဖစ္တယ္ ဆုိတာကုိ အမတံ ဒေဒါစ ေသာ ေဟာတိ၊ ေယာ ဓမၼံ အႏုသာသတိ ဟု မိန္႔ၾကားေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။
နတ္သားမ်ား ေမးေလွ်ာက္ထားၾကတဲ့ အေၾကာင္းအရာ ငါးမ်ိဳးလုံးကုိ လွဴဒါန္းခဲဖူးၾကသလုိ လွဴဒါန္းလည္း လွဴဒါန္းေနၾကဆဲ၊ ဆက္လက္ၿပီးလည္း လွဴဒါန္းၾကတဲ့သူေတြလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ၀ါဆုိလျပည့္ေန႔ ဓမၼ စၾကာ အခါေတာ္ေန႔အထိမ္းအမွတ္ အေနနဲ႔လည္း ဓမၼစၾကာတရားေတာ္ေတြကုိ ႐ြတ္ဆုိပူေဇာ္ေန ၾကတာဟာ အျမတ္ဆုံးေသာ ဓမၼအလွဴ (တစ္နည္းအားျဖင့္) အမတအလွဴ ကုိ ေပးလွဴၾက သူေတြပဲလို႔လည္း ၀မ္းေျမာက္ ၀မ္းသာ ျဖစ္ၾကရမယ့္အေၾကာင့္နဲ႔ ဒီကေန႔ ျပဳလုပ္အား ထုတ္ရတဲ့ ဒါန၊ သီလ၊ ဘာ၀နာ တုိ႔ေၾကာင့္ ဘုရား အစ႐ိွတဲ့ သူေတာ္ေကာင္းမ်ား စံေပ်ာ္ရာျဖစ္တဲ့ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာကုိ မ်က္ေမွာက္ျပဳႏိုင္ၾကပါေစ ဟု ဆုေတာင္း ပတၳနာျပဳကာ ကုသုိလ္အစုစုကုိ ေရစက္သြန္းခ် အမွ်အတန္း မ်ား ေပးေ၀ခဲ့ၾကပါတယ္။
႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ

အ႐ွင္ပညာ၀ံ (ကြမ္းၿခံကုန္း)

0 comments:

Post a Comment

My Photo Album

Labels

article (38) home (2) photo (2) video (1)
Myspace Clocks, Flowers Clocks at WishAFriend.com

Get the Twitter Widget widget and many other great free widgets at Widgetbox! Not seeing a widget? (More info)

Labels