ဖရန္႔ဖုိ႔ၿမိဳ႕၊ ဗုဒၶသာသန ရံသီတြင္ သီတင္းသုံးရန္ အသင္း အမႈေဆာင္ မ်ားက ပင့္ဖိတ္ခဲ့ၾက သျဖင့္ ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံ၊ ဖရန္႔ဖုိ႔ၿမိဳ႕သုိ႔၊ မေလး႐ွား အဲယားလုိင္းျဖင့္ ထြက္ခြါခဲ့ ပါတယ္။ ဂ်ာမဏီ ႏိုင္ငံသုိ႔ ရန္ကုန္မွ မေလး႐ွားသုိ႔ ဦးစြာ ထြက္ခြါခဲ့ၿပီး မေလး႐ွားမွ တစ္ဆင့္ ဖရန္႔ဖုိ႔ၿမိဳ႕သုိ႔ ဆက္လက္ ထြက္ခြါခဲ့ ရပါတယ္။ မေလး႐ွား ေလဆိပ္တြင္ ဖရန္႔ဖုိ႔သုိ႔ ပ်ံသန္းထြက္ခြါမည့္ ေလယာဥ္ ေစာင့္ဆုိင္း ေနစဥ္ ဖရန္႔ဖုိ႔ၿမိဳ႕တြင္ ေနထုိင္တဲ့ ျမန္မာျပည္မွ ဒကာ တစ္ဦးနဲ႔ ဆုံေတြ႔ခဲ့ၿပီး ဒကာနဲ႔ အတူ ဖရန္႔ဖုိ႔ၿမိဳ႕သုိ႔ ထြက္ခြါခဲ့ပါတယ္။ ဒကာရဲ့ နာမည္က ဦးတင္ထြန္းပါ။ ဒကာ ဦးတင္ထြန္းရဲ့ အကူအညီျဖင့္လည္း အစစအရာရာ အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႔ခဲ့တဲ့ အတြက္ အထူးပင္ ေက်းဇူးတင္ ခ့ဲရပါတယ္။ဗုဒၶသာသနရံသီ အသင္း အမႈေဆာင္ ဦးသိန္းယု၊ ဦးတင္ထြန္း တုိ႔ႏွင့္ ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံ၊ ဖရန္႔ၿမိဳ႕၊ ဖရန္႔ဖုိ႔ ေလဆိပ္တြင္ ေတြ႔ဆုံခဲ့ ၾကစဥ္က အမွတ္တရ

အသင္း အမႈေဆာင္ ဦးသိန္းယု၊ ကုိေအာင္ေဇယ် (ခ) ကုိဖုိးလျပည့္တုိ႔ ဖရန္႔ဖုိ႔ ေလဆိပ္တြင္ ႀကိဳဆုိခဲ့စဥ္က အမွတ္တရ

0 comments:

Post a Comment

My Photo Album

Labels

article (38) home (2) photo (2) video (1)
Myspace Clocks, Flowers Clocks at WishAFriend.com

Get the Twitter Widget widget and many other great free widgets at Widgetbox! Not seeing a widget? (More info)

Labels