စာေရးသူ အိႏၵိယ ႏိုင္ငံမွ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသုိ႔ ျပန္ေရာက္ၿပီးေနာက္ ဂ်ာမဏီ ႏိုင္ငံသုိ႔ ၾကြေရာက္ရန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕႐ိွ ဂ်ာမဏီ သံ႐ုံးတြင္ ဗီဇာ ေလွ်ာက္ထား ခဲ့ရပါတယ္။ ဗီဇာရ ၿပီး၍ ဂ်ာမဏီသုိ႔ မၾကြ ေရာက္ခင္ ဇာတိၿမိဳ႕သုိ႔ ျပန္ခဲ့ ပါတယ္။ စာေရးသူ ငယ္စဥ္က ပညာရည္ႏို႔ ေသာက္စုိ႔ ခဲ့တဲ့ မိခင္ ေက်ာင္းတုိက္သုိ႔ ျပန္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ဆရာေတာ္ႏွင့္ မိဘတုိ႔အား အသိေပး ေလွ်ာက္ထားရန္ အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆရာေတာ္အား ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံသုိ႔ စာေရးသူ ၾကြေရာက္ရမည့္ အေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထားရင္း ဂ်ာမဏီမွ ပင့္ဖိတ္သည့္ စာကုိ ျပသခဲ့ပါတယ္။ ဆရာေတာ္မွ စာေရးသူအား ၾကြေရာက္ရမည့္ ရက္ကုိ ေမးျမန္းခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ စာေရးသူအား ရန္ကုန္မွ ဦး႐ႈေအာင္ + ေဒၚေအးေအး၀င္း မိသားစုတုိ႔ သိကၡာထပ္ ေပးမည့္ အေၾကာင္း မိန္႔ၾကားပါတယ္။ ဂ်ာမဏီသုိ႔ မၾကြခင္ သိကၡာထပ္ အလွဴေတာ္ မဂၤလာကုိ ကြမ္းၿခံကုန္းၿမိဳ႕၊ ဓမၼိကာ႐ုံ ပရိယတၱိ စာသင္တုိက္တြင္ က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။
ေမတၱာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ေဖာင္ေဒး႐ွင္းမွ အလွဴ႐ွင္ ဦးလြင္သိန္း + ေဒၚတင္ေအး၊ ေဒၚေအးေအး၀င္း၊ ေဒၚစန္းစန္းႏုတုိ႔ သိကၡာထပ္ရန္ သကၤန္း ပရိကၡရာမ်ား ဆက္ကပ္ေနစဥ္

ေမတၱာ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရး ေဖာင္ေဒး႐ွင္း ဒကာမႀကီး ေဒၚတင္ေအးႏွင္ ့အတူ ေန႔ဆြမ္း ဆက္ကပ္ေနစဥ္
0 comments:

Post a Comment

My Photo Album

Labels

article (38) home (2) photo (2) video (1)
Myspace Clocks, Flowers Clocks at WishAFriend.com

Get the Twitter Widget widget and many other great free widgets at Widgetbox! Not seeing a widget? (More info)

Labels