စာေရးသူရဲ့ ပညာေရးပန္းတုိင္ဟာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ေအာင္ျမင္ၿပီးေျမာက္ျခင္းသုိ႔   ေရာက္႐ိွခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေန႔မွာ စာေရးသူရဲ့ Thesis ကုိ Viva Voce လုပ္ပါတယ္။ Viva Voce ျပဳလုပ္တဲ့ ေနရာကေတာ့ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၊ မြမ္ဘုိင္း (ဘုံေဘ) ၿမိဳ႕၊ မြမ္းဘုိင္း (ဘုံေဘ) တကၠသုိလ္ (Main University) မွာပါ။ ဘုံေဘတကၠသုိလ္ႀကီးဟာ ေ႐ွးေဟာင္းအႏုပညာလက္ရာမ်ားနဲ႔ အဂၤလိပ္အစုိးရက တည္ေဆာက္  ေပးထားခဲ့တဲ့ တကၠသုိလ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ယေန႔တုိင္ေအာင္ ေ႐ွးေဟာင္းလက္ရာ မ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းထားဆဲျဖစ္ပါတယ္။ အလြန္လည္း ခန္႔ျငားထည္၀ါလွပါတယ္။ တကၠသုိလ္အတြင္း တည္ ေဆာက္ထားတဲ့ နာရီစင္ႀကီးကလည္း တကၠသုိလ္ရဲ့ အလွကုိ ပုိမုိေပၚလြင္ ေစပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း တကၠသုိလ္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ေၾကာ္ျငာဆုိင္းဘုတ္မ်ားမွာ တကၠသုိလ္ႀကီးရဲ့ အထိမ္းအမွတ္ အျဖစ္ နာရီစင္ကုိ  ထည့္သြင္းေဖာ္ျပေလ့႐ိွၾကပါတယ္။

မြမ္ဘုိင္း (ဘုံေဘ) တကၠသုိလ္နဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ေျပာျပရမယ္ဆုိရင္ ဘုံေဘတကၠသုိလ္ဟာ New University of Mumbai နဲ႔ Old University of Mumbai ဆုိၿပီး တကၠသုိလ္ ႏွစ္ခုကုိ ေတြ႔ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ တကၠသုိလ္ကေတာ့ တစ္ခုထဲပါပဲ။ Kalina Campus မွာ ႐ိွတဲ့ တကၠသုိလ္မွာ သင္ၾကားမႈ စသည္ျပဳလုပ္ၿပီး၊ Fort Campus မွာ ႐ိွတဲ့ Old University of Mumbai မွာေတာ့ သင္ၾကားမႈ စသည္ မလုပ္ေတာ့ဘဲ ႐ုံးခ်ဳပ္အျဖစ္ပဲ ထား႐ိွပါေတာ့တယ္။ Viva Voce ကုိ Old University of Mumbai ရဲ့ Thesis Section မွာ ျပဳလုပ္ပါတယ္၊

နာရီ၀က္ခန္႔ စစ္ေဆးၿပီးေတာ့ အတည္ျပဳလက္မွတ္ ေရးထုိးေပးကာ ေဒါက္တာ ဟု နာမည္ တပ္၍ Congratulation ဆုိၿပီး ဂုဏ္ျပဳပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္လည္း ဒီေန႔ကုိ မေမ႔ႏိုင္တဲ့ ေန႔တစ္ေန႔လုိ႔ သတ္မွတ္လုိက္တာျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ တုိက္တုိက္ဆုိင္ဆိုင္ မတ္လ ၇ ရက္ေန႔ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ့ တေပါင္းလျပည့္ေန႔နဲ႔ ႀကဳံေနတဲ့အတြက့္ ပုိၿပီးထင္႐ွားတဲ့ေန႔ မွတ္သားရ လြယ္ကူတဲ့ ေန႔လည္းျဖစ္ခဲ့ ပါတယ္။

ဒီေန႔ကုိ ေရာက္႐ိွဖုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႀကီးမားစြာနဲ႔ ေစာင့္စားခဲ့ရပါတယ္။ အခက္အခဲေပါင္း မ်ားစြာ ကုိလည္း ေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့ရပါတယ္။ ပန္းတုိင္ေရာက္ေအာင္ ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္ဖုိ႔ ရင္းႏွီးခဲ့ရတဲ့အခ်ိန္ေတြ၊ ေငြေတြအတြက္လည္း ေအာင္ျမင္မႈ ရ႐ိွခဲ့တာေၾကာင့္္ ေက်နပ္မႈျဖစ္ခဲ့ပါ တယ္။

ရ႐ိွမႈတစ္ခုဟာ ေပးဆပ္ မႈရဲ့ ေနာက္ေၾကာင္း မကင္းဘူး ဆုိတဲ့စကားအတုိင္းပဲ မည္သူမဆုိ အလကားရတယ္ဆုိတာ ဘာဆုိ ဘာမွ မ႐ိွပါဘူး၊ ေပးဆပ္မႈျပဳၾကရပါတယ္၊ အခ်ိန္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေငြေသာ္လည္းေကာင္း၊ လုပ္ အားေသာ္ လည္းေကာင္း တစ္ခုခုေတာ့ ေပးဆပ္ၾကရပါတယ္။ ေပးဆပ္တဲ့ အတုိင္းအတာ ႀကိဳးစားမႈ အတုိင္းအတာေပၚမူတည္ၿပီး ေအာင္ျမင္မႈေတြရၾကပါတယ္။

အဲဒီေန႔က Viva Voce ၿပီးတာနဲ႔ က်မ္းႀကီးၾကပ္ေပးတဲ့ဆရာႀကီး၊ ျပင္ပက်မ္းစစ္ ဆရာႀကီးနဲ႔ သူငယ္ခ်င္းမ်ား ကုိ Restaurant မွာ လုိက္ၿပီး ေန႔လည္စာ ေန႔ဆြမ္းတုိ႔ျဖင့္ ဧည့္ခံ ဆက္ကပ္ခဲ့ပါတယ္။ ၀မ္းသာၾကည္ႏူးမႈမ်ားလည္း ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။

Thesis Section မွ သူငယ္ခ်င္းမ်ားနဲ႔ အတူ University of Mumbai သုိ႔ ျပန္လာခဲ့ၿပီးခ်ိန္ မွာေတာ့ အေမနဲ႔ ဆရာေတာ္တုိ႔ထံ ဖုန္းဆက္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဆရာေတာ္လည္း ၀မ္းသာ၊ အေမနဲ႔ ရဟန္းဒကာမတုိ႔လည္း ၀မ္းသာခဲ့ၾကပါတယ္။ ၀မ္းသာမႈေတြနဲ႔ ႀကဳံေတြ႔ခဲ့ရတဲ့ေန႔၊ ေအာင္ျမင္မႈ ရ႐ိွခဲ့တဲ့ ေန႔ ျဖစ္တဲ့အတြက္ မေမ႔ႏုိင္တဲ့ (၀မ္းေျမာက္ဖြယ္ေကာင္းတဲ့) ေန႔အျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ပါတယ္။


0 comments:

Post a Comment

My Photo Album

Labels

article (38) home (2) photo (2) video (1)
Myspace Clocks, Flowers Clocks at WishAFriend.com

Get the Twitter Widget widget and many other great free widgets at Widgetbox! Not seeing a widget? (More info)

Labels